top of page

OPUS BYGG PARTNER

Privatkunder

Om Opus Invest Holding / Investor.

om oss

NY KOLLEGA / MEDEIER ?

Ønsker du å jobbe med oss ? Følge opp din egen portefølje og nyte godt av en kompetansepakke og goodwill i oppstart så ser vi frem til å få deg som ny partner. Du eier ditt eget selskap som blir knyttet opp mot vår profil.

 

Våre konsept jobber med tverrfaglig bærekraft innen lån/ finansiering av eiendomsprosjekter, miljø, sosial og livsløpsøkonomi, økologisk tilnærming og med en klar profil mot mykere investeringer for en tryggere oppvekst, kortere vei til jobb og nærfamilie i et eget bo og næringskonsept organisert som egen borettslag.
 

Om oss

____________________________________

Vårdal arkitekter.

Flexibo - Lønnsom arkitektur 

Lk.Prosjekt Krakow Polen.

____________________________________

Små smartbolig 7.jpg
sjakk ny.jfif

BÆREKRAFT OG SUNNE PRODUKTER.

Opus Invest Holding As. er et rent utviklingsselskap med flere pågående konseptløsninger rundt byggemetoder, anlegg og finansielle løsninger som gir billigere og bedre boløsninger.

Gjennomgående er vi opptatt av bærekraft og nytteverdi med fokus på miljø, livsøkonomi, energibesparende, delingsmodeller innen transport og økologiske løsninger.

Våre konsept setter barn inn i tryggere oppvekst hvor foreldrene kan jobbe tett på hjemmet. Hvor det er 5 minutter til jobb. 5 minutter til besteforeldre og gjerne andre familiemedlemmer. Vi er opptatt av å bygge eder det er kollektive knutepunkt, god infrastruktur og økologiske temaløsninger hvor det er tilrettelagt for dyr og egen grønnsakshage som del av bo, næring og barnevennlige løsninger. 

 

Sentral godkjenning.jpg

Om oss

Eiendomsutvikling

Borettslag / Eiendomsutvikling

EIENDOMSUTVIKLING.

Flere byggmestere, snekkere og tømrere ønsker å utvikle egeneide eiendomsselskap for å hente ut avkastning i hele verdikjeden.

 

Private som ønsker etablerer egne investorselskap har den samme tilnærmingen og trenger faglige partnere for å kunne lykkes.

Opus bolig bistår i alle ledd fra oppstart eget selskap, finansiering og til gjennomføring av det enkelte prosjekt.

Ønsker du å være partner og bistå dine egne kunder med dette?

Små smartbolig 4.jpg
Visit Hjartdal.

Jobbe med visit - destinasjoner?

Mother and Son

VISIT DESTINASJON.

Vårt bolig og næringskonsept har en klar innovativ side opp mot å se mer mot kloke livsvalg med vesentlige lavere bo og livskostnader.

Vi er i oppstart rundt et pilotprosjekt i
Visit Hjartdal - Miljøhagen.

Vi vet at det er ca 16.000 norske personer som er bosatt i andre europeiske land som ønsker å komme til Norge på sine eldre dager.

Kjøp av bolig er for de fleste uoppnåelig. Leie er svært dyrt. Her er det snakk om boliger fra 600.000.
 

Hjartdal med Sauland sentrum er ikke mer utkant enn kommunen selv gjør det til. Se vår foreløpige presentasjon Miljøhagen.

bottom of page