top of page

AVTALER - MEKLING

Privatkunder

Mekling uten advokat

For tiltakshaver (du som skal bygge) oppstår det i nesten alle byggesaker mindre uenigheter som bør løses der og da, for ikke å eskalere med de forsinkelser og kostnader dette medfører.

For tiltakshaver fordi bygget blir forsinket med økte byggelånkostnader. For byggmester eller håndverker fordi forsinkelsen stopper opp arbeidet som kan utløse en vesentlig likviditetsutfordring, mulig konkurs og tap pga. lang rettslig behandlingstid. Hva koster en konflikt?

Vi er ikke advokater, men har konfliktkompetanse nok til å gi en nøytral vurdering for å kunne løse din uenighet i tidligfase slik at konflikt ikke oppstår. Kontakt oss i din sak.

Unbalanced Scales of Justice

Er du tiltakshaver ?

  • Du kan be om vår assistanse vedr. uenighet eller i konflikt i din byggesak helt uavhengig om du vi har andre oppdrag for deg.
    Vi vil bistå deg og din håndverker til enighet så rask som mulig for at det uenighet om detaljer og oftest små beløp ikke skal eskalere. Låst konflikt over år er
    ingen tjent med. Vår tilnærming er at vi inngår en timeavtale for meklingen for å komme til en løsning så raskt
    som mulig. Etter en gjennomgang vil komme med et forslag til løsning som sendes begge parter som kan aksepteres som forlik. Og at byggingen kan fortsette.

  • Alternativet er byggstopp og ofte en ventetid til forliksrådet på inntil 1 år. Anke eller avvisning på beløp over 200.000 tar konflikten videre til tingretten og en evt. anke til lagmannsretten ved fortsatt uenighet. Vi snakker om en byggestopptid på 2-3 år. I mellomtiden er økonomien og drømmen din oftest knust. Og at håndverkeren har gått konkurs fordi saken har kostet mer enn selskapet greier å håndtere.

_______________________________________________________________________

Rettskostnader.

HVA KOSTER EN SAK

Justitia Goddess

Prosessrisiko og kostnad

Er du i en pågående konflikt og håndverker ikke har advokat på sin side så kan du ikke sende saken til tingretten. Dvs. at du må gå gjennom forliksrådet hvor ventetid pt. (Des.21) varierer fra 5-12 md.

Bruker du advokat i forliksrådet så har dette en klar kostnad est.10 timer  hvor rettsgebyr på kr. 1.347,00. kommer i tillegg.

Dvs.15.000 - 25.000 avhengig av reisetid og avstand. Får du medhold i saken så får du kun dekket inntil 4x minste rettsgebyr. 4x 1.347,00. Men du kan selvfølgelig velge å stille uten advokat.

Tingretten koster deg normalt fra kr. 110 - 170.000 inkl. rettsgebyr. Da har vi tatt med dine kostnader. Taper du så er beløpet ofte det samme som dine egne utgifter. Anke?

Lagmannsretten gebyr 27.000 + bruk av egen advokat 150.000 - 230.000. Taper du så vil beløpet dobles og du vil allikevel ha en betydelig utgift selv om de fleste innboforsikringer dekker 100.000 av dine rettskostnader. En håndverker vil møte samme kostnader.

_______________________________________________________________________

Sentral godkjenning.jpg
bottom of page