top of page
Info start
REKKEFØLGE BYGGESAK

Systematisk bygging

Vi organiserer hele byggesaken og veileder deg selve byggingen fra oppstart med finansiering, via arkitekt og  frem til innflytting og levering av samsvarserklæringerUnder på denne siden så vil du finne en riktig rekkefølge i alle byggesaker.

Ta gjerne kontakt med oss på vårt kontaktskjema så ringer vi deg tilbake i løpet av noe virkedager. 

Lån / Finansiering     Ansvarsretter     Gjennomføringsplan     Ferdigattest     Midlertidig brukstillatelse.

Sentral godkjenning.jpg

_____________________________________________________

Couple on the Beach
Logo hus finger på hus._edited.jpg

Mest mulig bygg

Mange opplever at mye av budsjettet blir spist opp før spaden er satt i jorden. Ved å benytte Flexibo lønnsom arkitektur så sparer du vesentlige kostnader på tegninger og prosjekteringer.
Vår veiledning tar utgangspunkt i å bistå våre kunder til rett tilnærming, i rett rekkefølge og til løsninger som gir mest mulig bygg for pengene.

Vi ser ofte at bolig eller hyttebyggere går inn i en kostnadsspiral som ofte er unødvendig. Visste du at du ofte kan spare kr.100.000 ved å benytte allerede eksiterende modeller? Ferdig prosjektert.

DITT BUDSJETT

Accountant

Fra drøm til virkelighet.

Långiver ( banken) gir deg lån der du kan vise til inntekt og at byggets verdi har en pantsikkerhet som banken aksepterer.

Når vi snakker om lønnsom arkitektur og mest mulig bolig eller hytte for pengene, så er lånet i bank gunstigere jo mer byggepant de får. Dvs mest mulig bygg
Bruker du 100.000 mer på å tegne og prosjektere hytten så er bankens pant 100.000 mindre. 
Ønsker du hjelp til lån så har vi en egen avdeling som gir deg god innsikt i dine muligheter. Du inngår egen avtale basert på grad av oppfølging, og vi hjelper deg
 med ditt budsjett og finansieringen av ditt nye hjem.

Construction work planning

Oppstart rammetillatelse.

Når finansieringen er på plass, så er det tid for tomtekjøp eller at du velger å kjøpe en eldre hytte eller bolig som du skal rive. Nå går du inn på reguleringen for området og finner ut hva og hvor stort du kan bygge.

Så søker du om rammetillatelse.

Vi hjelper deg selvfølgelig med å avklare rammetillatelse opp mot kommunen du skal bygge i.

sjakk ny.jfif

Welcome

Welcome

Hvor mye BYA kan du bygge

Når ramme fra kommunen er avklart så ser du også hva du kan bygge. Så skal dette matche ditt budsjett. Skal du / vi hente inn priser på ditt bygg så er det grunnleggende viktig at du selv vet hva du skal bygge, og hvordan du vil at dette skal være innredet. Det er fint om du også har en klar oppfatning av hva du selv kan gjøre som egeninnsats og som ikke er underlagt ansvarsrett. Og ikke minst hva du har tid til. Vi hjelper deg til god produktforståelse.

Business Meeting

Hva gjør vi. Hva gjør du.

Manglende koordinering er en vesentlig kostnadsrisiko. Hvis du skal gjøre dette selv og eks.4 arbeidere venter på deg så har dette en dagspris på 24.000. Uten at du får noe gjort.

Vi kan påta oss å koordinere ditt byggprosjekt. Når dette gjøres så vil du ha tilgang til våre byggmesterpris avtaler til din egeninnsats.

OPPSTART

Smiling Worker

Welcome

Arkitekt / Ansvarlig søker

Alle byggprosjekt begynner hos arkitekten. Med tegninger.
Vår partner Flexibo tegner, søker og
prosjekterer inn ditt byggprosjekt i hele Norge. Benytter du allerede ferdig tegnede modeller fra Flexibo som du kan tilpasse dine ønsker, så vil du spare vesentlige beløp.
Vi kaller dette lønnsom arkitektur. Flexibo kan ta hele søknadsprosessen og står som
ansvarlig søker fra enkle bygg til større områdeutbygginger.
Kontakt oss for en uforpliktende prat om ditt byggeprosjekt.

UTSTIKK - KOTEHØYDE

Surveyor Engineer

Utstikk - Plassering kotehøyde.

Nå er det tid til å stikke ut og måle opp tomten. Sette inn i søknaden hva som er kotehøyde / antall meter over havet og plassere inn bygget eller byggene du skal sette opp. Vi koordinerer inn ansvarlig selskap som gjør dette.

UAVHENGIG KONTROLL

Construction Workers

Kvalitetsikring

Vi anbefaler bruk av uavhengig kontroll. Dvs snekker, byggmester eller takstmann som kan ettergå løpende arbeider. Denne er selvfølgelig helt uavhengg av de håndverkerne som er på byggeplassen.

IGANGSETTELSE - OPPSTART TOMT.

Forest Trees

Igangsettelse på tomten (IG)

Du kan ikke starte med graving og andre aktiviteter på tomten før du har en Ig eller igangsettelsestillatelse. Ig er en del av din søknad. Dvs en 1 trinns søknad for å kunne komme raskt igang. Her er det en del du selv kan gjøre for å spare penger. Vi avklarer med deg hva som du gjør og kan gjøre og henter inn garvere med ansvarsrett til graving, boring etter vann og evt. renseanlegg som skal legges inn som alternativ til offentlig Va- Vann- avløp.

Grunn/ Graving/ Elektro/ VVS oppstart.

Excavator Tractor

Welcome

GRUNN -GRAVEARBEIDER.

Vi henter inn tilbud og nødvendige ansvarsretter og koordinerer gravingen inn mot andre aktører med produksjon av ringmur, plate på og legging av overvann bunnledninger under grunnmur, radonsperre, isolasjon og innføring av Vvs og evt. renseanlegg der det ikke er offentlig avløp. Koordineringen omfatter også legging av fiber, tv. og elektro frem til oppstikk inne i grunnmuren.

Electrician

ELEKTRO. NEK 400

Samtidig som det graves så skal det legges inn elektro fra vei og opp igjennom grunnmuren som oppstikk. Dette skal være på plass før betongen legges. Elektriker jobber etter prosjekteringen som er gjort av arkitekt. Vi koordinerer inn elektro til rett tid. Ditt bygg skal ha elektro etter Nek 400 normen som et minimum. Ønsker du flere stikk punkter så blir dette prosjektert inn av arkitekt.

VVS - Rørlegger.

Plumber Fixing Sink

VVS.

Når gravingen er gjort så legger rørlegger eller grave selskapet bunnledninger og radonsperre under grunnmur. Dette er dreneringsledninger. Det forutsetter at rørlegger har ADK sertifisering. Det legges grus og rørledninger fra gate eller annet koblingspunkt inn og opp i grunnmur før betong fylles i eks.ringmur. Vi samkjører Vvs inn til rett tid.

Inspirasjon

Trollrinden-Hytte-2.jpg
511531833863a1091_b-1500x1072.jpg
bottom of page