top of page

Ansvarsretter

HUSKELISTE

ANSVARSRETTER

Søknad om rammetillatelse. Søknad om igangsettingstilatelse / 1 trinns søknad. Søknad om midlertidig brukstillatelse.
Søknad om ferdigattest. Arbeidet innenfor ansvarsretten er avsluttet. Samsvarserklæring / boligmappe.
Bygg uten dokumentasjon.

Under vil du finne alle ansvarsretter som normalt benyttes i de ulike byggesaker. Du trenger ikke alle, og vi går igjennom din byggesak og offentlige krav om ansvarsretter i din byggesak.

Vi koordinerer og prosjektoppfølger fra oppstart til midlertid brukstillatelse og ferdigattest.
 

Din byggesak trinn for trinn.

Polen lk1595_perspektywa-frontowa3-1500x1072.jpg
 • Arkitektur.

  Arkitektonisk utforming og planløsning, utarbeidelse av situasjonsplan. Tiltaksklasse 1.

 • Bygningsfysikk.

  Verifikasjon av ytelser og tekniske løsninger for energi, radon, lyd og fukt  Tiltaksklasse 1.

 • Konstruksjonsikkerhet.

  Prosjektering av bæreevne og stabilitet av bygget. Tiltaksklasse 1.

 • Vei, uteareal og landskapsutforming.

  Utforming og diemsjonering av vei og utearealer, samt håndtering av overvann.

 • Oppmålingsteknisk prosjektering

  Vurdering av offentlige kartgrunnlag, utarbeidelse av av stikningsplan og koordinatlister - Kvotehøyde.

  Tiltaksklasse 1.

 • Brannkonsept.

  Utforming av helhetlig konsept for sikkerhet ved brann. Tiltaksklasse 1.

 • Geoteknikk.

  Grunnundersøkelser og kartlegging av grunnforhold, utarbeidelse av grunndata for fundamentering og evt. sikringstiltak. Tiltaksklasse 1

 • Sanitærinstallasjoner

  Plassering av sanitærutstyr med rørsystemer, herunder vann og avløpsledninger. Spesifikasjon av produkter, brannsikring for gjennomføring i vegger og brannskiller. Tiltaksklasse 1. Søknad om ferdigattest. Søknad om midlertidig brukstillatelse.

 • Ventilasjon og klimainstallasjoner.

  Prosjektering av nye ventilasjon og klimainstallasjoner med varme, kjøle og gjenvinningsfunksjoner.

  Tiltaksklasse 1. Søknad om ferdigattest. Søknad om midlertidig brukstillatelse.

 • Vannforsyning og avløpsanlegg. Innvendig.

  Prosjektering av anleggskonstruksjoner og installasjoner. Dimensjonering og spesifikasjon av produkter og komponenter.

  Tiltaksklasse 1.

 • Lydforhold og vibrasjoner.

  Kartlegging av lyd og vibrasjonskilder i og utenfor byggverk, samt planlegge og prosjektere byggverk og nødvendige tiltak.

  Tiltaksklasse 1.

 • Rivning og Miljøsanering.

  og forsvarlig sluttbehandling ihld. til avfallsplan.il miljøsaneringsbeskrivelsen, samt håndtering av rivningsmaterialer for ombruk, gjenvinning, energiutnyttelseSanering og forsvarlig sluttbehandling av farlig avfall ihld. tKartlegging av farlig avfall, utarbeide avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse.

  Tiltaksklasse 1. Søknad om midlertidig brukstillatelse

_______________________________________________________________________

Hello

 • Innmåling og utstikk av tiltak.

  Overføring av tiltakets (byggets) plassering med utstikking av punkter fra koordinatfestet situasjonsplan til terreng, samt høydeplassering (kote høyde over havet)

  Tiltaksklasse 1. Søknad om ferdigattest.

 • Veg og grunnarbeider.

  Graving, sprenging, oppfylling, planering og komprimering ihld til produksjonsunderlag.

  Tiltaksklasse 1, Søknad om ferdigattest.

 • Landskapsutforming.

  Opparbeidelse og planering av grøntanlegg, mindre veier og plasser, samt evt, lekeplass.

  Tiltaksklasse 1. Søknad om ferdigattest.

 • Vannforskynings og avløpsanlegg utvendig.

  Legging av rør for vann og avløp inkl. overvann (drenering) med tilhørende komponenter og utstyr.

  Tiltaksklasse 1. Søknad om ferdigattest.

 • Mur og betongarbeider.

  Forskalling, armerings og utstøpning arbeider av konstruksjoner som fundamenter, vegger, søyler, bjelker og dekker. Radonsperre.

  Tiltaksklasse 1. Søknad om ferdigattest.

 • Tømrer arbeid og montering av trekonstruksjoner.

  Utførelse av yttervegger, etasjeskiller, innvendige vegger og tak kontruksjoner, luft og fukttetting og varme, lyd og kondensisolering.

  Tiltaksklasse 1. Søknad om ferdigattest.

 • Våtrom.

  Mur, puss og flisarbeider i våtrom, legging av membran, tetting mot sluk.  Og fallberegning mot sluk.

  Tiltaksklasse 1. Søknad om ferdigattest

 • Våtrom Uavhengig kontroll.

  Uavhengig kontroll av fuktsikring.

  Tiltaksklasse 1.

 • Lufttetthet i nye boliger. Uavhengig kontroll.

  Uavhengig kontroll av lufttetthet i bolig.

  Tiltaksklasse 1.

 • Renseanlegg.

  Jord og grusprøver, Prosjektering.

  Søknad om utslippstillatelse.

  Tiltaksklasse 1 adk graving.

 • Boring etter vann.

 • Montering enkeltvis prosjektert. Søknad om tiltak for Igangsettelse.

  Tiltaksklasse 1 adk.graving.
   

 • Vi hjelper deg med de ansvarsretter du trenger.

Sentral godkjenning.jpg
bottom of page