top of page
Privatkunder

Dokumentasjon - boligmappe.

VERDIFULL DOKUMENTASJON

Fra 1.1 2022 så ble det skjerpet krav til alt alle deler av boligen eller hytten skal kunne dokumenteres.

Tidligere praksis om at det kan gjøres en skjønnmessig takst vurdering hvis det ikke foreligger samsvarserklæringer er endret. Foreligger det ikke samsvarserklæringer så skal verdi blant annet av bad settes til 0,- kr. Vi bidrar til riktig verdi for våre kunder.

Vårdal arkitekter.

Flexibo - Lønnsom arkitektur 

Lk.Prosjekt Krakow Polen.

Polen lk1595_perspektywa-frontowa3-1500x1072.jpg

Midlertidig brukstillatelse

Woman Sleeping.webp

VI HJELPER DEG

Etter plan- og bygningsloven skal byggesaker avsluttes med ferdigattest. Midlertidig brukstillatelse er ment å være unntaket. Les mer.

Ferdigattest.

SLUTTDOKUMENTASJON

Det slurves i dag mye med kravet til ferdigattest, ofte fordi mange anser midlertidig brukstillatelse som tilstrekkelig for å ta bygget i bruk. Les mer.

Logo hus finger på hus._edited.jpg

_______________________________________________________________________

bottom of page