OPUS BYGG PARTNER

 
 

Fremdriftsplan.

RIKTIG REKKEFØLGE BYGGESAK.

Her har vi satt opp en veileder som tar din byggesak i riktig rekkefølge.

Vår tilnærming er en huskeliste for effektiv bygging og sparer deg for vesentlig tidstyveri ved å måtte gjøre dette 2 eller flere ganger.

Tid er dyre byggelånsrenter. Det behøver ikke være slik.

_______________________________

Riktig rekkefølge.

Ansvarsretter.

Sentral godkjenning.jpg
In a Meeting
 1. Din drøm - Hva ønsker du å bygge?

 2. Lån og finansiering - Byggebudsjett - Egeninnsats - Egenkapital.

 3. Tomt.

 4. Reguleringsplan - Dispensasjoner? Hva er bestemmelsene?

 5. Prosjektkoordinering - Opus Bolig - Hvem gjør hva?

 6. Avklare byggmetode. Elementbygg - plassbygget - modulbygg.

 7. Arkitekt - Ansvarlig søker + ansvarlig prosjekterende. Ansvarsrett. Sender søknad med alle underliggende ansvarsretter. Trinnvis søknad.

 8. Ansvarsrett utstikk. kotehøyde.

 9. Elektrisk - Elektro med ansvarsrett.

 10. Rørlegger Adk. sertifikat med ansvarsrett.

 11. Byggmester / Snekker / tømrer.

  Innhente ansvarsrett byggmester. tiltaksklasse 2 med ansvarsrett. Delentreprise eller totalentreprise? Tilbud.

 12. Byggmester. Inngå byggeavtale med garantier begge veier i hld til Bustadoppføringsloven alternativ avtale som delentreprise

 13. Graveselskap Innhente tilbud. Ansvarsrett Les krav. 

 14. Uavhengig kontroll.

 15. Renseanlegg. Ansvarlig søker med ekstern anbefaling. Leverandør med lovpålagt serviceavtale.

 16. Søknad godkjent - Ig gitt Igangsettelse godkjent.

 17. Oppstart graving - grusing - Overvannledninger (drenering) oppstikk Vann og avløp. Oppstikk Elektro, fiber.

 18. Byggmester. Montere, støpe plate på mark eller grunnmur.

 19. Montere bygget med ansvarsrett minus egeninnsats.

 20. Avklare maler?

 21. Bestemme kjøkken, baderom.

 22. Overtagelse.

 23. Sluttdokumentasjon.

_______________________________________________________________________

 
Frontside 2.jpg
Din prosjektpartner
Byggbistand - Finansiering - Søknader.

Opus Bolig