top of page
Fremdriftsplan heading.

FREMDRIFTSPLAN

RIKTIG REKKEFØLGE BYGGESAK.

Vi bistår deg fra A til Å fra drøm til ferdig bolig.
Her har vi satt opp en veileder som tar din byggesak i riktig rekkefølge.
 Se også rekkefølge byggesak.

Vår tilnærming er en huskeliste for effektiv bygging og som skal spare deg for vesentlig tidstyveri ved å måtte gjøre dette 2 eller flere ganger.

Tid er dyre byggelånsrenter. Det behøver ikke være slik.

_______________________________

Ansvarsretter.

Sentral godkjenning.jpg
Business Meeting
Fra A - Å. Riktg oppstart
 1. Din drøm - Hva ønsker du å bygge?

 2. Lån og finansiering - Byggebudsjett - Egeninnsats - Egenkapital.

 3. Tomt.

 4. Reguleringsplan - Dispensasjoner? Hva er bestemmelsene?

 5. Prosjektkoordinering - Opus Bolig - Hvem gjør hva?

 6. Avklare byggmetode. Elementbygg - plassbygget - modulbygg.

 7. Arkitekt - Ansvarlig søker + ansvarlig prosjekterende. Ansvarsrett. Sender søknad med alle underliggende ansvarsretter. Trinnvis søknad.

 8. Ansvarsrett utstikk. kotehøyde.

 9. Elektrisk - Elektro med ansvarsrett.

 10. Rørlegger Adk. sertifikat med ansvarsrett.

 11. Byggmester / Snekker / tømrer.

  Innhente ansvarsrett byggmester. tiltaksklasse 2 med ansvarsrett. Delentreprise eller totalentreprise? Tilbud.

 12. Byggmester. Inngå byggeavtale med garantier begge veier i hld til Bustadoppføringsloven alternativ avtale som delentreprise

 13. Graveselskap Innhente tilbud. Ansvarsrett Les krav. 

 14. Uavhengig kontroll.

 15. Renseanlegg. Ansvarlig søker med ekstern anbefaling. Leverandør med lovpålagt serviceavtale.

 16. Søknad godkjent - Ig gitt Igangsettelse godkjent.

 17. Oppstart graving - grusing - Overvannledninger (drenering) oppstikk Vann og avløp. Oppstikk Elektro, fiber.

 18. Byggmester. Montere, støpe plate på mark eller grunnmur.

 19. Montere bygget med ansvarsrett minus egeninnsats.

 20. Avklare maler?

 21. Bestemme kjøkken, baderom.

 22. Overtagelse.

 23. Sluttdokumentasjon.

_______________________________________________________________________

bottom of page