top of page
Frontside 2.jpg

OPUS BYGG PARTNER

PROSJEKT LEDELSE

IkkeSøknadsplikt?


Vi leverer Luxus Camp i 30 og 60 m2. Visuelt er dette en hytte.
Etter ny forskrift gjeldende fra 1.1.2022 så kan du bygge opp til 70 BRA eller 75 BYA. Vår modell + 15 m2 terrasse uten rekkverk ligger innefor dette regelverket.
Disse "hyttene" er normalt ikke søknadspliktige forutsatt at de settes opp på område regulert til camping. Pass allikevel alltid på å sjekke dette ut med kommunen.

Våre bygg monteres vanligvis på 2 dager og er å anse som mobile på lik linje som spikertelt og campingvogn. De kan lett demonteres og flyttes.

Sjekk ut pågående prosjekt i Hjartdal - Tuddal i Telemark som er i tidligfase. Meld din interesse her.

c60b.webp

Tilnærming.

 

Sjekk alltid ut din søknadsplikt med kommunen. Dette er midlertidig bygg.

Våre hytter er demonterbare uten å måtte rives og er å anse som transportable enheter. Spikertelt tar ofte skade av demontering og vil i større grad anses som riving enn våre hytter. Og riving er et parameter som ikke tillates på midlertidige bygg.

Vi har system for å montere, demontere og flytte og montere på ny plass. Be om pris.

Hyttene er ikke å anse som bygg etter forskriften Tek 10 eller 17. De er mobile i den forstand at de lett kan flyttes. Regelverket forutsetter ikke at campingvogn eller mikrohytte skal stå på hjul. Hjul eller ikke er ikke del av krav til mobilitet.

Graphic Chart (1).webp
bottom of page