Frontside 2.jpg

OPUS BYGG PARTNER

PROSJEKT LEDELSE

IKKE SØKNADSPLIKT ?

 

Sjekk alltid ut kommunen du skal sette opp midlertidig bygg i.
Vi leverer hytter i alle størrelser. Våre mikrohytter er fra 36 m2 og opp til 70 BRA eller 75 BYA. Disse hyttene er ikke søknadspliktige forutsatt at de settes opp på område regulert til camping.

Enkelt fortalt så går søknadsplikten for campingvogn og spikertelt ut fra 1.1.2022. Det gjør det også for våre hytter.

På våre nettsider vil du finne en god oversikt over våre tilbud. Ring oss gjerne for en uforpliktende samtale på 971 86 313.

epost ny.jpg
c60b.webp

TILNÆRMING

Sjekk alltid ut din søknadsplikt med kommunen. Dette er midlertidig bygg.

Våre hytter er demonterbare uten å måtte rives og er å anse som transportable enheter. Spikertelt tar ofte skade av demontering og vil i større grad anses som riving enn våre hytter. Og riving er et parameter som ikke tillates på midlertidige bygg.

Vi har system for å montere, demontere og flytte og montere på ny plass. Be om pris.

Hyttene er ikke å anse som bygg etter forskriften Tek 10 eller 17. De er mobile i den forstand at de lett kan flyttes. Regelverket forutsetter ikke at campingvogn eller mikrohytte skal stå på hjul. Hjul eller ikke er ikke del av krav til mobilitet.

epost ny.jpg
Graphic Chart (1).webp