399_1959788774.jpg
fleir_bust_4.jpg
vartdal ringmurbygg.jpg

Se produkter


I samarbeide med Biri Nordic Isoelementer så leverer vi komplette bygg nøkkelferdige boliger og hytter basert på elementer som etterfylles med betong. Vi lever også og ringmurer fro de fleste bygg. Elementene er ferdig kuttet etter ditt bygg. Elementene er svært lette og jobbe med og har en "lettvekt" som alle kan bære. Under vil du finne litt mer info om bruksområdet.

For elementer eller sunne elementbygg nøkkelferdig

vartdal.jpg

Grunnmurbygg.

Se film

Neonpor.jpg
Grunnmur.jpg
103_Vartdalplast_veggsystem.jpg
84_Vartdal_l-element1.jpg
Desert in Dark