Opus Høvik.jpg

ElementbyggOSLO

Elementbygg svarer til ditt ønske om kortere byggetid, bygget er produsert inne og utsettes ikke like mye for fukt. I sum en vesentlig lavere kostnad for det du skal bygge.  

Normalt vil en enebolig kunne monteres under tak på 3-5 dager.
Ofte med en besparelse på kr. 300.000 hvis du regner inn redusert byggelånsrente og at du tidligere kan flytte inn som igjen gjør at du sparer husleie i det du flytter fra.

Vi leverer fra fabrikk elektroklart men bygger gjerne din bolig "tannbørsteklar"

snohetta-vinter.jpg
Desert in Dark