Frontside 2.jpg

OPUS BYGG PARTNER

PROSJEKT LEDELSE

EierDu
EnCampingplass 

LUXUS CAMP

Vi tar gjerne en samtale om å etablere ny hyttetun løsning på campingplass:
Forutsatt at du har eller eier et område som er regulert til næring eller campingplass så er dine investeringer svært små opp mot en merverdi og betydelige økning i dine inntekter.

C 60 DOBBLE SKYVEDØRER.jpg

Luxus Camp. Våre tilnærminger er at hele infrastrukturen ligger i selve hytten og kan kobles mot lokalt eget privat renseanlegg.
Den enkelte hytteeier dekker selv opparbeidelse av tomten + vei.

Du trenger strengt talt kun stille med et strøm kontaktpunkt.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale.

Startehyttegrend

Accountant
c60b.webp

40.000 Pr Mål

Ved å legge ut ditt område som seksjoner på 250m2 hver for bortleie så trenger du ikke andre infrastrukturkostnader enn innlagt strøm i det området du ønsker å leie ut. Eksempel på utleie av 250m2. er kr. 10.000 pr år + evt. felleskostnader.
Dette gir en leieinntekt på 1 mål råtomt på kr. 40.000 pr. år. Du behøver ikke levere felleskostnader som brøyting osv.

Vi ser for oss etablering av hytte borettslag eller velforening der dette etableres.

Skiing

Våre modeller er svært attraktive som utleie eller som flere firmahytter til en svært hyggelig pris samlet i et hyttetun. Her er det virkelig snakk om vekselbruk i mange konsepter som dekker en svært bred brukergruppe.

Ved å bygge mindre så gir du dine mer frihet. Du gir deg selv mer frihet til å finansiere og ha mer sikker inntekt fordi dette er tilpasset en bredere kundegruppe.

Utleiefirmahytter

SkalVi
UtvikleDittOmråde

Ta gjerne en uforpliktende samtale med oss om vårt forretningskonsept. Vi hjelper deg fra A til Å. enten dette er vårt konsept billigere fritid våre boliger eller andre mer tradisjonelle hytter.

Vi søker alltid områder regulert for camping hvor vi ønsker å leie for å kunne bygge ut vårt Luxus Camp konsept.
Ring oss gjerne på 971 86 313.

RESEPSJONIST.jpg