top of page

OPUS BYGG PARTNER

Grunnmur / plate / renseanlegg / byggmester

Info start

GRUNNMUR PLATE 

I en koordineringsavtale med oss så kan du spare betydelig kostnader ved å benytte våre innkjøpsavtale med Monter eller Optimera Monter Elementbygg. Stikkord. Overvannsledninger, radonsperre, isolasjon, armering osv.

Vi leverer komplette grunnmurspakker til byggmesterpriser som du selv kan sette sammen eller vi kan koble på lokal entreprenør hvis du ønsker dette.

Logo hus finger på hus..jpg
Construction Workers at Sunset

SYSTEMATISK BYGGING.
 

Vi organiserer hele byggesak og byggingen fra oppstart med finansiering, via arkitekt og gjennom hele byggingen frem til innflytting og levering av samsvarserklæringer. Under på denne siden så vil du finne en riktig rekkefølge i alle byggesaker. Ta gjerne kontakt med oss på vårt kontaktskjema så ringer vi deg tilbake i løpet av noe virkedager.

Lån / Finansiering Ansvarsretter Gjennomføringsplan Ferdigattest Mekling i avtaletvister

INSPIRASJON - BYGGDESIGN

Vårdal arkitekter.

Flexibo - Lønnsom arkitektur 

Lk.Prosjekt Krakow Polen.

 

Sentral godkjenning.jpg

_____________________________________________________

Renseanlegg - Offentlig VA.

Children Cleaning Beach

RENSEANLEGG.

Vi er din representant når du skal hente inn gode, effektive renseanlegg og driftsrimelige løsninger på eget eller flerdelte anlegg.

Ønsker du å gå for en egen renseløsning kontra offentlig Va (Vann og avløp) så trenger du ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende, Adk rørlegger eller tilsvarende, skriftlig serviceavtale og uavhengig anbefaling for å kunne få utslippstillatelse. Vi sørger for at dette kommer på plass. Private renseanlegg og avtaler har en del fallgruver som du kan falle i. Vi opplever at serviceavtaler ofte blir dyrere enn det avtalen viser. Vi hjelper deg til avtaler som sier alt,- ferdig snakka.

Byggmester / snekker.

VI ANBEFALER ELEMENTBYGG.

Når plate på, punktfeste eller grunnmur er på plass så er det tid for å montere ditt element bygg eller å velge stedsbygget.
Vår veiledning tar alltid utgangspunkt i å benytte element bygg der dette er mulig.
Fordeler med element bygg er byggetid/ lånekostnader. Monteringstid under tak er 3-5 dager. Du sparer søppelkostnader på ca 50.000. Tørrere bygg produsert under tak er bedre kvalitet. Du sparer ca 4 md byggetid på en bolig kontra stedsbygd og at transportkostnader er ofte lik overnattingskostnader (gjelder hytter) og mertid på bruk av lokal byggmester til stedbygging av det du kan få gjort i fabrikk:

Det er en grunn for at flere.inkl de større utbyggere velger elementbygg.

.

Contractor

Inspirasjon

fROGNER.jpg
Ringstind_03-scaled.jpg
bottom of page