top of page

OPUS BYGG PARTNER

Grunn/ Graving/ Elektro/ VVS oppstart.

GRUNN -GRAVEARBEIDER.

Vi henter inn tilbud og nødvendige ansvarsretter og koordinerer gravingen inn mot andre andre aktører med produksjon av ringmur, plate på mark og legging av overvann bunnledninger under grunnmur, radonsperre, isolasjon og innføring av Vvs og evt. renseanlegg der det ikke er offentlig avløp. Koordineringen omfatter også legging av fiber, tv. og elektro frem til oppstikk inne i grunnmuren.

Logo hus finger på hus..jpg
Excavator Tractor
Info start

SYSTEMATISK BYGGING.

Vi organiserer hele byggesak og byggingen fra oppstart med finansiering, via arkitekt og gjennom hele byggingen frem til innflytting og levering av samsvarserklæringer. Under på denne siden så vil du finne en riktig rekkefølge i alle byggesaker. Ta gjerne kontakt med oss på vårt kontaktskjema så ringer vi deg tilbake i løpet av noe virkedager. 

Lån / Finansiering     Ansvarsretter     Gjennomføringsplan     Ferdigattest      Mekling i avtaletvister

INSPIRASJON - BYGGDESIGN

Vårdal arkitekter.

Flexibo - Lønnsom arkitektur 

Lk.Prosjekt Krakow Polen.

 

Sentral godkjenning.jpg

_____________________________________________________

Elektro - Elektrisk.

Electricity Repair Work

ELEKTRO. NEK 400

Samtidig som det graves så skal det legges inn elektro fra vei og opp igjennom grunnmuren som oppstikk. Dette skal være på plass før betongen legges. Elektriker jobber etter prosjekteringen som er gjort av arkitekt. Vi koordinerer inn elektro til rett tid. Ditt bygg skal ha elektro etter Nek 400 normen som et minimum. Ønsker du flere stikk punkter så blir dette prosjektert inn av arkitekt.

VVS - Rørlegger.

VVS.

Når gravingen er gjort så legger rørlegger eller grave selskapet bunnledninger og radonsperre under grunnmur. Dette er dreneringsledninger. Det forutsetter at rørlegger har ADK sertifisering. Det legges grus og rørledninger fra gate eller annet koblingspunkt inn og opp i grunnmur før betong fylles i eks.ringmur. Vi samkjører Vvs inn til rett tid.

Plumber at Work

Inspirasjon

SIGNATUR 2.jpg
Roda Signatur.jpg
Frontside 2.jpg
Din prosjektpartner
Byggbistand - Finansiering - Byggsøknader

Opus Bolig

bottom of page