Frontside 2.jpg

ELEMENTBYGG

VÅRT TILBUD

VårtTilbudUtland

Hva betaler du.

  1. Netto fabrikkpris betales direkte til fabrikken. Elementbygg er å anse som material levering.

  2. Kr. 15.000,-med tillegg av 25% mva som vår provisjon pr. bygg. Dette faktureres av oss.

  3. Våre interne konsulentimer faktureres med kr. 980,00 pr time + mva.

  4. Du betaler eksterne leverandører direkte og avtaler direkte pris uten påslag av oss.

  5. Vi får ikke betalt av noen andre enn det vi fakturerer deg.

Rapid Rapid side på Opus Bolig.jpg
Trollrinden-Hytte-2 (3).jpg

VårLøsningBilligere

Gjennomgående er det tradisjon for å overlate hele byggingen fra a til å til eksempelvis byggmester.

Vår modell er vesentlig billigere og smidigere. Vi mener at vårt tilbud sparer deg for vesentlige kostnader og er mer forutsigbar på pris slik at du treffer ditt budsjett.

Når du bruker våre modeller som også kan tilpasses kundeønske så sparer du fort 50% av kostnadene.

ViHjelperDegHele veien

Fabrikken er åpen for å produsere det du ønsker skal leveres.​

Når du har en tomt og har fått en ramme så kan du velge enten våre allerede ferdig tegnet og prosjekterte bygg eller tegne ditt eget.

Når bygget er tegnet så kan Rapid prosjektere dette. Og produsere og transportere dette til Norge eller Danmark, til din tomt.

Vi koordinerer arkitekt, produksjon, transport, forsikringer og montasje i Norge og til Danmark

Opus Høvik.jpg