Frontside 2.jpg

OPUS BYGG PARTNER

PROSJEKT LEDELSE

DuSkalBygge!

OG VI KOORDINERER FREMDRIFTEN.
 

Våre kunder oppfatter oss som en god investering og gunstigere enn en  koordineringsavtale med snekker som normalt er 10% av byggekostnad på underentreprise. Du velger selv hva du vil vi skal gjøre for deg. Normalt vil vår oppfølgingsavtale utgjøre 2-3,5% av dine totale byggekostnader. Litt avhengig av størrelsen på ditt prosjekt og hvor du ønsker at vi skal bistå deg.
Når vi henter inn tilbud fra eksterne produsenter så får du fabrikkpriser uten påslag som vi har fremforhandlet. Dette blir direkte fakturert deg. Til våre nettopriser som innkjøper til flere kunder. Hvis du benytter entreprenørpriser på 20-70% rabatter på byggvarehus så vil du få et påslag på 10% av netto pris. Alle priser og tilbud fra oss er priset uten mva. Jo mer du velger selv av egeninnsats jo gunstigere er denne avtalen. Husk egeninnsats på håndverkstjeneter er økt egenkapital.

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale på tlf.

Woman Sleeping.webp
Frogner - Bilde foto.jpg

HvorforOpusBolig

KONKRET NYTTEVERDI.
 

Det fleste hytteselskaper, byggmestere og håndverkere tilbyr delt entreprise for å gi deg et billigere tilbud.
Dette er ofte en vinn vinn løsning for begge parter på pris. Dette betinger at du har på plass en koordinering
(kontakt oss) av ditt byggeprosjekt som følger og kvalitet sikrer løpende fremdrift, kostnader, tilbud og byggemetode som skal benyttes. Slik at du får mest mulig bygg igjen innen ditt budsjett.

De fleste er ukjent med de tradisjonelle kostnadsfeil som gjøres når systematisk gjennomføring svikter. Forsinkelser fordi håndverker venter koster. Feil valg som må omgjøres koster. Svikt i egeninnsats gjør at dyre tilleggsarbeider forsinker. Og ditt budsjett som utfordres hele tiden utover det banken er villige til å finansiere.
 

FlexiboVårdalArkitekter

LØNNSOM ARKITEKTUR.

Vi er opptatt av at du skal få mest mulig bygg igjen for pengene. Hvis du helt eller benytter allerede produserte tegninger og prosjekteringer så er dette en økonomisk bestløsning. Du kan allikevel tilpasse.

Vi anbefaler bruk av Flexibo som ansvarlig søker og ansvarlig prosjekterende. De fleste bygg du ser på våre nettsider er fra Flexibo. Du kan selvfølgelig benytte din egen arkitekt.

Her finner du en oversikt over boliger og hytter fra Flexibo.

epost ny.jpg
Trollrinden-Hytte-2.jpg
Opus Interiør Kjøkken.jpg

OpusByRodaKjøkken

Vi mener at alle skal ha premium kjøkken og har prismessig tilrettelagt for dette. Vårt Opus By Roda design leverer massiv trekjøkken i en rekke design hvor kjøkkenet leveres seksjonsmontert. (ikke flatpakket)

Våre kjøkken er lakkert 3 ganger og leveres med tyskproduserte hengsler av toppklasse. Alt til en svært hyggelig pris.