Frontside 2.jpg

OPUS ELEMENTBYGG

PROSJEKT LEDELSE

 

Privatkunder

PROSJEKT KOORDINERING

Gjentagende forsinkes og fordyres de fleste byggeprosjekt av at de mangler koordinering og systematisering. Vi tar deg i riktig rekkefølge med start på finansiering, offentlige søknader, innhenting av tilbud og vi følger din byggesak frem til innflytting. Litt mer utdypende.
Vi bistår deg i hele byggesaken fra Å-Å og sørger for at du får en boligmappe med riktige samsvarserklæringer.
Dette sikrer deg riktig verditakst gjennom detaljert sluttdokumentasjon. 


Ta gjerne kontakt med oss på vårt kontaktskjema så ringer vi deg tilbake i løpet av et par dager for en uforpliktende samtale.

Trollrinden-Hytte-2.jpg
Woman Sleeping.webp

Våreleveranser

VI KOORDINERER FREMDRIFTEN.

Våre kunder oppfatter at vi har en vesentlig nytteverdi som rådgiver i sin byggesak.

De fleste hytte eller boligbestillinger mangler den som skal koordinere fremdriften. Ofte er det byggmester som gjør dette på timepris og med en avtale om prisøkning på 10% på underentreprise elektro, blikkenslager, Vvs rørlegger, graver, murmester osv. Dvs at din merkostnad på en 130m2 hytte eller bolig vil være fra 100 - 150.000. Normalt vil vår oppfølgingsavtale utgjøre 2-3,5% av dine totale byggekostnader. Litt avhengig av størrelsen på ditt prosjekt og hvor du ønsker at vi skal bistå deg.
Normal koordineringsavtale enebolig eller hytte er kr. 60.000 uten mva.

 

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale.

Konkretrådgivning

BILLIGERE BYGG.

Gjennomgående er det utfordrende for de fleste å se mangler i inngåtte avtaler med byggmester eller andre håndverkere. Hvis dine oppgaver og mangel på systematisk logistikk svikter og forsinker ditt byggprosjektet så vil dette slå hardt tilbake på ditt budsjett.

For mye frem og tilbake er også svært kostnadsdrivende. Når tiltakshaver (du) ikke vet hva du vil ha så er det også vanskelig for arkitekt og håndverker å komme igang med hele byggesaken. Da somler du bort pengene.

Vår tilnærming og veileder tar deg gjennom lønnsom arkitektur byggesak i riktig rekkefølge, aktiv bruk av delentreprise og ikke minst bruk av elementbygg for å ta ned dine byggelånskostnader.

Trend-enebolig1 (4).jpg
Lawyer and Client

MeklingUtenAdvokat

UENIGHET OG KONFLIKT

Det oppstår alltid misforståelser når avgjørelser skal tas der og da pga tidspress. Tiltakshaver og håndverksbedrift kan oppfatte inngått avtale ulikt, og tiltakshaver blir belastet for tilleggsarbeider på ønsker tiltakshaver har kommet med, men som ikke er inntatt i opprinnelig pris.
Hvis tiltakshaver vingler så er dette en betydelig merkostnad som utførende selskap vil ha betalt for osv. Hva sier din avtale om varsling om tilleggsarbeider? Hva med oppfølging av lov om håndverkstjenester?

Gjennom en koordineringsavtale med oss så kan du benytte deg av vårt tilbud om nøytral løsningsorientert mekling. Normalt løses uenighet innen 2-5 timer.

Hva koster en rettstvist

Trolltinden / Vårdal Arkitekter AS / Flexibo

Trolltinden / Vårdal Arkitekter AS / Flexibo

Play Video