Frontside 2.jpg

OPUS BYGG PARTNER

PROSJEKT LEDELSE

ByggesakRiktigRekkefølge

PROSJEKT KOORDINERING

Vi organiserer hele byggesak og byggingen fra oppstart med finansiering, via arkitekt og gjennom hele byggingen frem til innflytting og levering av samsvars erklæringer. Under på denne siden så vil du finne en riktig rekkefølge i alle byggesaker. Ta gjerne kontakt med oss på vårt kontaktskjema så ringer vi deg tilbake i løpet av noe virkedager. 
Sjekk ut Flexibo lønnsom arkitektur.   Hytter   Eneboliger    2 delte boliger   3+delte boliger   Mikroboliger.

epost ny.jpg
Done Deal

Din byggesak trinn for trinn.
Vi hjelper deg hele veien.

Ansvarsretter.

Couple on the Beach

DinDrømVårtOppdrag

MEST MULIG BYGG

Mange opplever at mye av budsjettet blir spist opp før spaden er satt i jorden. Vi ønsker å bistå våre kunder til rett tilnærming, i rett rekkefølge og til en budsjettpris som gir mest mulig bygg for pengene.

Vi ser ofte at bolig eller hyttebyggere går inn i en kostnadsspiral som ofte er unødvendig. Visste du at du ofte kan spare kr.100.000 ved å benytte allerede eksiterende modeller ? Ferdig prosjektert.

FinansieringLån

FRA DRØM TIL VIRKELIGHET.

Långiver gir lån der du kan vise til inntekt og at byggets verdi har en pantsikkerhet som banken finner aksepterer.

Når vi snakker om lønnsom arkitektur og mest mulig bolig eller hytte for pengene, så er lånet i bank gunstigere jo mer byggepant de får. 
Bruker du 100.000 mer på å tegne og prosjektere hytten så er bankens pant 100.000 mindre. 
Ønsker du hjelp til lån så har vi en egen avdeling som gir deg god innsikt i dine muligheter. Du inngår egen avtale basert på grad av oppfølging. 
Vi hjelper deg med ditt budsjett og finansieringen

Financial Report
LIER-1-kompakt-enebolig-4 (1).jpg

HarDuTomt?

SØKE OM RAMME TILLATELSE

Når finansieringen er på plass så er det tid for tomtekjøp eller at du kjøper en eldre hytte eller bolig som du skal rive. Nå går du inn på reguleringen for området og finner ut hva og hvor stort du kan bygge.

Så søker du om rammetillatelse.

Vi hjelper deg selvfølgelig med rammetillatelse opp mot kommunen du skal bygge i.

Se mikroboliger fra kr. 500.000.

HvaKanDuBygge?

HVOR MYE BYGG.

Når ramme er avklart så ser du også hva du kan bygge. Så skal dette matche ditt budsjett. Skal du hente inn priser på ditt bygg så er det grunnleggende viktig at du selv vet hva du skal bygge, og hvordan du vil at dette skal være innredet. Det er fint om du også har en klar oppfatning av hva du selv kan gjøre som egeninnsats og som ikke er underlagt ansvarsrett  Og ikke minst hva du har tid til. Vi hjelper deg til god produktforståelse.

Financial Report
House Plan

DittByggFraA-Å

ARKITEKT - ANSVARLIG SØKER

Alle byggprosjekt begynner hos arkitekten. Med tegninger.
Vår partner Flexibo tegner, søker og
prosjekterer inn ditt utbygginger inn i hele Norge. Benytter du allerede ferdig tegnede modeller fra Flexibo som du kan tilpasse dine ønsker, så vil du spare vesentlige beløp.
Vi kaller dette lønnsom arkitektur. Flexibo kan ta hele søknadsprosessen og står som ansvarlig søker fra enkle bygg til større områdeutbygginger.

Kontakt oss for en uforpliktende prat om ditt byggeprosjekt.

ProsjektKoordinering

HVA GJØR VI - HVA GJØR DU.

Manglende koordinering er en vesentlig kostnadsrisiko. Hvis du skal gjøre dette selv og eks.4 arbeidere venter på deg så har dette en dagspris på 24.000. Uten at du får noe gjort.

Vi kan påta oss å koordinere ditt byggprosjekt. Når dette gjøres så vil du ha tilgang til våre byggmesterpris avtaler til din egeninnsats.

Contractors
Veslebretind-vinter-3-scaled (2).jpg

IG-IgangsettelseOppstart

KLART FOR OPPSTART.

Du kan ikke starte med graving og andre aktiviteter på tomten før du har en Ig eller igangsettelsestillatelse. Ig er en del av din søknad. Dvs 1 trinns søknad for å kunne komme raskt igang. Her er det en del du selv kan gjøre for å spare penger. Vi avklarer med deg hva som du gjør og kan gjøre og henter inn garvere med ansvarsrett til graving, boring etter vann og evt. renseanlegg som skal legges inn som alternativ til offentlig Va- Vann- avløp.

GrunnGraveArbeider

Vi henter inn tilbud og nødvendige ansvarsretter og koordinerer gravingen inn mot andre andre aktører med produksjon av ringmur, plate på mark og legging av overvann bunnledninger under grunnmur, radonsperre, isolasjon og innføring av Vvs og evt. renseanlegg der det ikke er offentlig avløp. Koordineringen omfatter også legging av fiber, tv. og elektro frem til oppstikk inne i grunnmuren.

Installation Power Buggy Rental
Construction Workers at Sunset

GrunnMurPlate

EGENINNSATS = EGENKAPITAL

I en koordineringsavtale med oss så kan du spare betydelig kostnader ved å benytte våre innkjøpsavtale med Monter eller Optimera Monter Elementbygg.

Vi leverer komplette grunnmurspakker til byggmesterpriser som du selv kan sette sammen eller vi kan koble på lokal entreprenør hvis du ønsker dette.

BioRenseAnlegg

Et biologisk minirenseanlegg er vanligvis det rimeligste alternativet når det stilles høye behandlingskrav og det er begrenset med plass. Minirenseanlegget krever lite areal og kan normalt plasseres i en garasje, kjeller eller begraves under bakken.
BioCleaner sine biologiske minirenseanlegg er små, enkle og kan brukes til å fjerne forurensende stoffer fra en rekke vannkilder. Anlegget vil ikke forstyrre naturen og leveres med egne lovpålagte serviceavtaler.

Vi leverer anleggene selv og står for utslippstillatelse, jordprøver og prosjektering av ditt nye renseanlegg.

Splashing Water
Fixing Roofs

ElementPlassBygg

VI ANBEFALER LEMENTBYGG.

Når plate på mark, punktfeste eller grunnmur er på plass så er det tid for å montere ditt element bygg eller å velge stedsbygget.
Vår veiledning tar alltid utgangspunkt i å benytte element bygg der dette er mulig. 
Fordeler med element bygg er byggetid/ lånekostnader. Monteringstid under tak er 3-5 dager. Du sparer søppelkostnader på ca 50.000. Tørrere bygg produsert under tak er bedre kvalitet. Du sparer ca 4 md byggetid på en bolig kontra stedsbygd og at transportkostnader er ofte lik overnattingskostnader (gjelder hytter) og mertid på bruk av lokal byggmester til stedbygging av det du kan få gjort i fabrikk:

Det er en grunn for at flere.inkl de større utbyggere velger elementbygg.

FerdigBoligHytte

100% FERDIG ELLER EGENINNSATS.

Når elementbygget er montert så skal bygges tettes. Normalt er det byggmester, ansvarlig utførende som gjør dette, samtidig som de henter inn utstyr for å ferdigstille bygget.

Her avgjøres det hva som skal inn i bygget, farger osv. Vi har eget kjøkkendesign som leverer kvalitetskjøkken i toppklasse.

Contractor
Opus Interiør Kjøkken.jpg

OpusByRodaKjøkken

Vi mener at alle skal ha premium kjøkken og har prismessig tilrettelagt for dette. Vårt Opus By Roda design leverer massiv trekjøkken i en rekke design hvor kjøkkenet leveres montert sammen ( ikke flatpakket)

Våre kjøkken er lakkert 3 ganger og leveres med tyskproduserte hengsler av toppklasse. Alt til en svært hyggelig pris.

MikroHytterBolig

Vi lanserer nå en serie hytter eller " billigere Fritid " gjennom vår egen avdeling Mikrohytter hvor vi løpende utvikler smarte brukseffektive hytter til en svært hyggelig pris.

Vi snakker om hytter som vil kunne reduserer dine byggekostnader med 20-35%. Du finner også denne modellen som enebolig

Kontakt oss gjerne for en uforpliktede samtale om mikro fritidsbolig.

epost ny.jpg
LIER-1-kompakt-enebolig-4 (1).jpg
C 60 DOBBLE SKYVEDØRER.jpg

SøknadsfrieHytter

BILLIGERE FRITID

Billigere fritid er et bygg konsept tilpasset område regulert til campingplass hvor disse byggene er fritid for å bygge søke. Konseptet har alle fordeler kontra campingvogn og spikertelt og har samme comfort som en hytte. Byggene leveres deg fra kr. 400.000 som er netto fabrikkpris. Vi hjelper deg til rett innkjøp til riktig pris.


Ønsker du å bygge søknadsfri hytte ?

Eier du campingplass?    Hytte eller spikertelt?

Ønsker du å etablere campingplass med minimale kostnader?

Regelverk.   NHO Reiseliv- Regler brannforskrift.