Frontside 2.jpg

OPUS BYGG PARTNER

PROSJEKT LEDELSE

SøknadsFrieHytter!

Våre modeller billigere fritid er et bedre alternativ enn spikertelt og campingvogn på campingplasser. Felles er at du fra januar 2022 ikke trenger å byggsøke, igjen forutsatt at dette er på et område regulert til campingplass og at kommunen åpner for dette.
Flere campingplass eiere ønsker nytt design med mer fellesløsninger inne i hver enhet. At våre bygg har mer comfort er det ikke tvil om.

Vi har 2 modeller ( C60 + C30) som enten kan leveres med pult tak som vist på denne siden eller med vanlig saltak.
 

 C 60 leveres fra kr. 400.000 x mva.

C 60 DOBBLE SKYVEDØRER.jpg

GodePlanLøsninger

VI KAN TILPASSE DIN INNREDNING.

Våre modeller er ferdig tegnet og prosjektert. Evt. endringer må produseres på nytt og har en tilleggspris fra 40-90.000. eks. mva. litt avhengig av hva som må gjøres. Som du forstår så anbefaler vi gjenbruk av ferdige tegninger som svært gunstig. Be oss gjerne om et tilbud på endringer hvis du allikevel ønsker dette.

epost ny.jpg

SmartPraktiskDesign

Vår modell C60 er tegnet med en romløsning hvor master soverom og stue legges mot beste utsikt. Stien har egen skyvedør mot kortsiden og mot en større sosial uteplass hvor det kan bygges et nytt utstikk tak over deler av uteplassen eller som pergola. Inngangspartiet er lagt inn motsatt side av uteplassen.

Som du ser så er takutspringet over 2 skyvedører montert for å skjerme for regn, snø og noe sollys.

 

c60b.webp
c60.webp

Lett RenholdVedlikehold.

ALT PÅ 1 FLATE.

Hytten er svært lett å rengjøre. Alt er på 1 flate. Utvendig er hytten svært lett å vedlikeholde og med shingel på taket er det sikrere snømåking enn på alle andre alternativer. Når det er lettere så er det også billigere hytter i drift. Du får mer fritid.

 

Renseanlegg.
Vi hjelper deg hele veien.

MiljøRenseAnlegg

Et biologisk minirenseanlegg er vanligvis det rimeligste alternativet når det stilles høye behandlingskrav og det er begrenset med plass. Minirenseanlegget krever lite areal. Minirenseanlegget kan normalt plasseres i en garasje, kjeller eller begraves under bakken.
BioCleaner sine biologiske minirenseanlegg er små, enkle og kan brukes til å fjerne forurensende stoffer fra en rekke vannkilder. Anlegget vil ikke forstyrre naturen

Vi hjelper deg med søknad om utslippstillatelse og montering av anlegget.

Splashing Water