top of page

Vi har laget en mulighetsstudie på bolig og næringsutvikling av Sauland sentrum. Vi venter på at ny samfunnsutvikler er på plass i Hjartdal kommune. slik at vi kan gå videre med et evt.samspill med kommunen.

Miljøhagen 

Logo hus finger på hus._edited.jpg

 • Billigere boliger - leiligheter.

 • Bedrifter - Ny forretningsmodell.

 • Gratis økologiske parseller.

 • Lev sunnere - Tryggere.

 • Kort vei til alt.

 • Helsesenter, kulturpark, Økologisk salg, catering, kafe, besøk

 • Badeanlegg

 • Skulptursti

Økologiske boløsninger

Sauland design.

 • 3 etasjer næring 1 bolig 2-3

 • Bolig, næring og småhandel i samme bygningsområde.

 • Solceller, Sol og vindfangere med overskuddsproduksjon av syngass ( hydrogen )

 • 45-111 Kvadrat BRA med utleiemulighet.

 • Fra kr.1.200.000 + fellesgjeld fra kr.1.200.000.

 • Innovasjon Hjartdal - Visit Hjartdal.no/com

HJARTDAL.jpg
Vegetable Picking

Inspirasjon.

 • Trygge og sunne omgivelser.

 • Helseklynge.

 • Matklynge.

 • Ingeniørklynge.

 • Håndverkstorg.

 • Din bedrift?

_______________________________________________________________________

Trolltinden / Vårdal Arkitekter AS / Flexibo

Trolltinden / Vårdal Arkitekter AS / Flexibo

Spill video
Sentral godkjenning.jpg
bottom of page