Frontside 2.jpg

FLEXIBOLIGER.

BEDRE BOLIGER

HVA ER
FLEXIBOLIGER.

Flexiboliger er et eget bokonsept basert på å tilrettelegge for at de fleste skal kunne skaffe seg sin egen leilighet.

Vi har utviklet en forretningsplan som tar utgangspunkt i den tradisjonelle boretteslagsmodellen hvor du betaler ditt innskudd i selveier som utgjør 50% av kjøpesummen. Resterende 50% er lagt inn i fellesgjelden.

Ved å seksjonere hvert bygg med 4 seksjoner på 37m2 og 2 leiligheter på 54 m2  i hvert bygg.

 

Du må gjerne kjøpe flere seksjoner.

Young Romantic Couple
Senior couple hugging

REVETAL VESTFOLD.

Vi jobber med et pilotprosjekt som vi håper kan etableres på Revetal I Tønsberg kommune.

Vi håper å kunne kjøpe et tomteområde for å kunne etablere mellom 40-60 leiligheter. Og at byggestart er august 2022.

Vi vil løpende oppdatere vår nettside med en tidslinje når tomtekjøpet er avklart. Da vil det bli lagt ut en interesseliste for fastprisende leiligheter.

INNSKUDD

495.000,- 37m2

Hver seksjon eller leilighet vil bestå av 2 soverom, bad ,stue og kjøkken.

Det er mulighet for å kjøpe 37.54.74.111 eller 148 m2 leiligheter. Dvs at det blir ulike størrelser på seksjonene.

BJERKE-2X2_1.jpg
Done Deal

DIN EGENKAPITAL

Hvis vi legger til grunn hva banken krever så vil det kreves en egenkapital for førstegangsetablerer som oftest kan garantistilles av kommunen.

 

Eller kr. 140.000 for de som ikke kommer innunder disse ordningene.

Det kreves normalt en inntekt på 200.000 forå komme innunder bankens krav til 5 ganger inntekt er lån.

LIVSLØPSBOLIG

Vi ser for oss at disse boligene vil kunne være atraktive for alle aldre.

Her kan du kunne bo selv, leie ut en del, kjøpe naboleiligheten og selge deg ut etterhvert som du trenger mindre plass.

De fleste som idag har eget hus og ønsker seg en mer lettstelt mindre leilighet etter hvert opplever at de betaler mer for leigheten en det boligen de bor i selges for.

Vi ser at Flexiboliger med leilighet på bakkenivå gir gode rammer for å fortsatt kunne bo i denne  boligløsningene.

Basket of Flowers
din egenkapital - gris.jpg

Flexiboliger gir deg de beste forutsetninger for å kunne ha en god økonomi hele veien inn i pensjonstiden.
Dette er virkelig pensjonsparing. Kort sagt så sparer til i eiendom og boligpris utviklingen.