Frontside 2.jpg

ELEMENTBYGG

PRODUSERT I NORGE

 

Hvorfor
elementbygg

Når du benytter oss i en koordineringsavtale så vil vi alltid gi deg en rettledning som et godt grunnlag for dine valg. Og som kvalitetsikrer ditt budsjett. Om dette er bruk av element bygg eller du bør gå for plassbygd, er avhengig av en rekke parameter som underbygger ditt valg av rett byggemetode.

Pris,ventetid, transportkostnader, byggetid, byggelånsrente, fuktige bygg, klimautsatt byggetid og tilgang på snekkere er kun noen av temaene vi berører i vår veiledning for å fakta orientere dine budsjettvalg.

Vesttind_01-scaled.jpg
Skarvetind_03-scaled.jpg

Elementbygg
ellerplassbygd

Byggmestere forteller deg hva det koster å plassbygge fra bunn.Vi sammenligner dette prisbilde opp mot konkret elementløsning på tomten du skal bygge på slik at du får mest mulig bygg inn i ditt budsjett.
Dette går på leveranse, innhold og finansiell tidsbruk. Bruk av element bygg kan utgjøre halv byggetid. 

Når det er sagt så vet vi også at transportkostnader kan forskyve bilde i favør av plassbygd. Kjøper du ferdig isolerte element bygg så bør dette ligge innen 30 mil fra fabrikk. Dvs at at du normalt bør regne kr. 14.000 pr. semitrailer for leveringen i ditt budsjett.

 
 

Finans
kostnader

Elementbygg 5+5 grunner

  1. Du kjøper ditt element bygg direkte fra produsent til våre avtalte fabrikkpriser. Uten påslag. Leveringstid ca 10uker fra bestilling.

  2. Du halverer byggetiden og byggelånstiden. Elementbygg under tak fra 3-4 dager. Plassbygd 40 dager. Ferdig isolert fra fabrikk er en mulighet.

  3. Lettere tilgang til lokal byggmester da det pt. er mangel på snekkere.

  4. Elementbygg. Du reduserer din, vår og alle håndverkeres tid på byggeplassen.

  5. Du har bedre fremdrift og kostnadskontroll.

klassisk-enebolig1 (1).jpg
 
Snøhetta Vinkel bilde.jpg

Byggkostnader

Elementbygg 5+5 grunner

  1. Lettere tilgang til lokal byggmester da det pt. er mangel på snekkere.

  2. Bygget settes sammen i fabrikk og er ikke så utsatt for fukt. Du sparer ofte på bygg tørking i maskin leie og byggetid.

  3. Element bygg direktekjøp fra fabrikk inngår ikke i ansvarlig utførendes levering og er normalt ikke del av garantistillesene etter bustadsoppføringsloven. Du har allikevel alle garantier fra fabrikk.

  4. Elementbygg sparer deg for vesentlige søppel kostnader da avkapp mye emballasje ol. ligger igjen i fabrikken. Normal søppelhåndtering på en enebolig er ofte kr. 50-60.000. Og spart.

  5. Elementbygg. Du reduserer din, dine byggepartnere eller vår fjernoppfølgingstid under byggetiden. Du har bedre fremdrift og kostnadskontroll.

 

VårRolleInnkjøp

Vi er et rådgivningsselskap som skal levere gode kostnadsbesparende forslag for våre kunder. Vi har ikke noe provisjoner eller annen inntekt av norskproduserte elementer. Kun avtale om timepris med tiltakshaver. Ønsker du å benytte deg av vår anbefaling om produksjon utland så medfører dette litt merarbeid for oss estimert til 15 timer for hvert bygg. Pr idag avventer vi litt før vi anbefaler produksjon Ukraina pga en uoversiktlig spenning i området.

DIPLOMAT1-copy (1).jpg