Elementbygg Oslo As. Bærum


 
 

HERREGÅRD SERIEN.


Herregårdserien er et tilbud til en kundegruppe som idag har tatt betydelig kostnader ved nytegning og 100% prosjekteringskostnader. Vi leverer tegninger fra kr. 15.000 og prosjekterer ditt bygg videre mot Tek 17 gjennom Vårdal Arkitekter Tønsberg som står som ansvarlig søker og som ansvarlig prosjekterende. Vi bygger gjerne ditt praktbygg med alle ansvarsområder dekket inkl. levering av ditt nøkkelferdige bygg

Vi har valgt å møte dette markedet basert på det samme ytre design. Materialvalg er avgjørende for pris. Det kan bety at disse byggene ikke fremstår dyrere pr. kvadratmeter pr. Bya enn våre andre modeller.

Vi leverer inntil ferdig montert under tak fra fabrikk. Ferdigstillelse gjøres gjennom lokal entreprenør. Vi hjelper deg selvfølgelig med denne.


Opus Herregård Tradisjonell 1254

Opus Herregård Moderne 1556

Opus Herregård Tradisjonell 1294

Opus Herregård Tradisjonell 1542

Opus Herregård Tradisjonell 1289

Opus Herregård 1498

Opus Herregård 1505

Opus Herregård 1529

 
Post
Ring
Kart
Om