Elementbygg Oslo As. Bærum


 
 

PROSJEKTER

 

Bolig og Næring.
Kort vei til jobben.

Hvorfor ikke hjemmekontor der du bor? Seksjonert eierbolig litt opp i etasjene. Og en kombileilighet nede på bakkeplan ? Med garasje som naturlig lagring.

Kontor har en kostnad i seg selv. Pendlingen til og fra hver dag. En reisetid som vi velger å ta samtidig som alle andre. Vi velger å stå i samme kø. Vente på den samme bussen.
Alt dette er tid uten inntekt. Er dette kloke valg ? Er dette gode økonomiske valg?

Digitale løsninger åpner for muligheter til å spare tid, penger og miljø. 

Gjennom et eget designprogram så ønsker vi å invitere deg inn i vår verden av muligheter. Vi er mer mobile mot nye møteplasser og at vi møtes mer på halvveien. Er du ute av kontoret halve tiden ? Pluss ferietid?

Hjemmekontor blandet med et lager ( garasje) har en vesentlig årlig besparelse. Passer svært godt smb bedrifter.  Vi får stadig innspill på at noen ønsker å kjøpe 2 leiligheter. Leier denne ut til sitt eget selskap.

Når du slutter å jobbe så har du med en leilighet ekstra å selge.


3 millioner mer i pensjon?

Mer effektiv jobbtid?

Leieinntekt kr. 10.000 ?Egen leilighet? + Leilighet til kontor ?+ Hybelleilighet ?
 
Post
Ring
Kart
Om